www.fotaktiv.se

-                 Jag förstår fötter

Mina tjänster.

1. Inlägg.

Sulor, skoinlägg, fotbäddar - oavsett benämning så använder vi inlägg med patenterat material och avancerad teknologi. Våra fötter belastas med upp till sju gånger vår kroppsvikt beroende på rörelse. Till sin hjälp har foten 26 ben som ska samverka på belastningen. Till det kommer fotvalven som hjälper sprida belastningen.

Mjukdelarna, ledband, senor och muskler, ser till att kraftöverföringen under gång, löpning mm fördelas över hela foten från hälinsättning till tåfrånskjut.

Du måste boka tid för utprövning av inlägg. Undersökningen samt tillverkning av ett par sulor tar ungefär 1 timme. Samma gäller om du är osäker och bara vill boka en undersökning.

2. Träning.

Du kan stärka dina fötter med träning. Enkla övningar kan du med fördel göra hemma. Här i kliniken ser vi till att fotens funktion tränas upp med specifika övningar för dem muskler som är svaga eller skadade. Oftast tränar vi inte bara foten utan hela benet, från höft till lilltå.

För bästa möjliga resultat av ett par individuella tillverkade inlägg hos oss ges speciell fotträning. Denna träning kan ses som ett förebyggande rehabilitering för framtida besvär. Du måste boka tid för träning.

3. Gånganalys.

Många gånger ger tidigare trauma (fotledstukningar), överbelstningsskador, icke-fotriktiga skor, förvärvade felställningar i lederna fotrelaterade problem. Innan en eventuell inlägg skall tillverkas eller påbörja en rehabilitering börjar vi behandlingen av våra patienter med en gånganalys med hjälp av video och platta med tryckmätar sensorer. Du måste boka tid för gånganalys.

För mer information om våra tjänster, tider och priser, var god fyll i nedanstående                formulär så ringer vi upp dig.